Produkt och design

Lamporna är av egen design, monteringsbara och hantverksmässigt tillverkade av AXD Sweden. Monteringen utför kunden enkelt själv tack vare en lättläst och pedagogisk monteringsmanual som medföljer, produkten är unik och lättmonterad. Lampornas ingående komponenter är av lokal och förnyelsebar eller återanvändningsbar råvara och belastar därför inte miljön i onödan. Produktens olika estetiska värden har också positiva värden för en avstressad och lugn miljö – med andra ord, även på detta plan - Miljövänlig.

Orderläggning eller offert: info@axdsweden.com